EST | ENG | RUS
 
 
Living Lakes Network

 
Living Lakes koostöövõrgustik loodi Global Nature Fundi (Saksamaa) algatusel 1998 aastal. Võrtsjärv on koos Peipsig järvega rahvusvahelise koostöövõrgustiku täisliige alates 2003ndast aastast.

Projekt algatati nelja erinevalt kontinendilt pärit järvede organisatsioonide koostöö tulemusel. Nendeks järvedeks olid Constance järv (Saksamaa, Sveitsi, Austria), Mono järv (Ameerika), St.Lucia järv (Lõuna-Aafrika) ja Biwa järv  (Jaapan).

Tänasel päeval on Living Lakes koostöövõrgustikus 55 liikmesjärve üle kogu maailma.

Living Lakes rahvusvahelise koostöövõrgustiku missiooniks on parandada kogu maailma järvede, märgalade, veereservuaaride ning nende valgalade kaitsmist, taastamist ja ennistamist.

Living Lakes visioon: kõik järved, märgalad ja magevee reservuaarid peaksid olema terve ökosüsteemiga ning säästliku ja keskkonda mitte kahjustava kasutusega, juhul kui neid ekspluateeritakse inimkonna poolt.

Living Lakes eesmärgid aastateks 2012-2017 - LivingLakes_Goals_2012_klein FINAL.pdf