VÕRTSJÄRVE KULTUURIPÄRANDI TURUNDAMINE

Investeeringu eesmärgiks on turundada Võrtsjärve kultuuripärandit. Eesmärk on muuta piirkond atraktiivsemaks, tuntumaks ja külastatumaks. Selle tarbeks ostetakse vahendid/seadmed ning luuakse piirkonnale interaktiivne veebipõhine kaart domeenile www.vortsjarv.ee, mis sisaldab erinevaid turismiobjekte ja -marsruute. Paraneb võimalus kohaliku kultuuri- ja ajalooväärtuste tutvustamiseks. Nimetatud kaarti on hõlbus kasutada nutiseadmetes.
Toetuse summa 11825,25

Tegevused viiakse ellu aastal 2018-2019.

Tegevused on toetatud LEADER programmist.