VÕRTSJÄRVE VEEBIVÄRAV JA VISUAALNE IDENTITEET

Investeeringu eesmärgiks on kodulehe kaasajastamine ja ühtse visuaalse identiteedi loomine. Selleks loodi uus koduleht domeenile www.vortsjarv.ee, tehti uus Võrtsjärve piirkonna logo ning loodi Võrtsjärve piirkonda tutvustav videoklipp. 

Toetuse summa 7438,5 eurot. Tegevused viidi ellu aastal 2019-2022. 

Tegevused on toetatud LEADER programmist.

VÕRTSJÄRVE KULTUURIPÄRANDI TURUNDAMINE

Investeeringu eesmärgiks oli turundada Võrtsjärve kultuuripärandit. Eesmärk oli muuta piirkond atraktiivsemaks, tuntumaks ja külastatumaks. Selle tarbeks osteti vahendid/seadmed ning loodi piirkonnale interaktiivne veebipõhine kaart domeenile www.vortsjarv.ee, mis sisaldab erinevaid turismiobjekte ja -marsruute. Sedasi paranes võimalus kohaliku kultuuri- ja ajalooväärtuste tutvustamiseks. Nimetatud kaarti on hõlbus kasutada nutiseadmetes.
Toetuse summa 11825,25

Tegevused viidi ellu aastal 2018-2019.

Tegevused on toetatud LEADER programmist.