Jõesuu puhkeala asub Viljandi valla territooriumil ning maa-ala kuulub Viljandi valla munitsipaalomandisse vt. skeem.

Võrtsjärve Sihtasutus ja Kolga-Jaani Vallavalitsus sõlmisid hoonestusõiguse lepingu sihtasutuse kasuks tähtajaga 30 aastat. Võrtsjärve Sihtasutuse likvideerimisel seati hoonestusõigus Oiu Jahtklubi MTÜ kasuks.

Puhkeala I etapi ehitustööde käigus (toetas Euroopa Regionaalarengu Fond) puhastati muul ja kaldaala võsast, roost ja setetest ning rajati teed ja parklad. Lisaks paigaldati hoiuala ja turismipiirkonda tutvustavad infotahvlid, 2 ökokäimlat, varikatus ja prügikastid.

Jõesuu 15 meetri kõrgune vaatetorn valmis augustis 2008. Selle ehitustöid finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Jõesuu detailplaneeringu alusel on puhkealale struktuurifondide toel püstitatud külastuskeskus, kus ajalooliselt asus Võisiku mõisale kuulunud kõrtsihoone. Puhkealale lisab atraktiivsust kividest muul, mis kulgeb piki Emajõge Võrtsjärve. 2009 aasta novembris valmis Rannu-Jõesuu puhkealal Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel uus 10-kohaline paadisild.

Jõesuu on järjest enam populaarsust koguv puhkekoht. Suur-Emajõgi ning Eesti suurim siseveekogu – Võrtsjärv pakuvad nii puhkajaile kui ümberkaudsetele elanikele unustamatuid puhkeelamusi.

VÕRTSJÄRVE KÜLASTUSKESKUS

Emajõe algusesse Viljandi ja Elva valla piiril asuvale Rannu-Jõesuu puhkealale on ehitatud turistide tarbeks ökoloogilistest materjalidest (puit, puitlaast, savi, põhk) hoone – Võrtsjärve külastuskeskus. Ehitis on rajatud järve ümbritsenud 7 valla koostöös.