Pikasilla puhkealaga, kui lõunapoolse Väravaga, on otseselt seotud ka Puka vallas asuv Vooremäe puhkeala (5,05 ha suurune maa-ala), mis asub Pikasillast maismaad pidi ca 5 km kaugusel, kuid mis veeteed pidi ühenduses olles jääks vaid 1,5 km kaugusele. Vooremäe puhkeala on tuntud sellel asuva II aastatuhande algusest pärineva linnamäe tõttu, millega on seotud ka mitmed muistendid.

Tegemist on rahuliku ja suhteliselt kõrvalise paigaga, mida käiakse nautimas just koha looduskauniduse ning hea vaate tõttu linnamäe tipust. Samuti on koht tuntud rikkaliku linnuvaatluspaigana. Puka valla jaoks on aga tegemist ainsa avaliku puhke- ning ürituste kohaga ning vallaelanikele üks vähestest võimalustest pääseda Võrtsjärve äärde.

Kohalike elanike sõnul on tavaks Pikasilla külastamisel ka Vooremäel käia. Kui Pikasilla puhkeala toob külastajaid kohale ürituste toimumiskohana, siis Vooremäe puhkeala võimaldab külastajatel rahvamassist ajutiselt eralduda ning kohaliku piirkonna loodust nautida. Vooremäe puhkeala juurdepääsude korrastamine nii maismaalt kui veeteelt võimaldab puhkeala tugevama sideme loomise Pikasilla puhkealal, andes viimasele ürituste korraldamisel olulise lisaväärtuse.

Puka vald on teostanud puhkeala hooldustöid, rajatud on istumis-ja piknikukohad ning paigaldatud infotahvel linnamäe ajaloost. Rajatud on juurdepääsutee ja randumissild. Randumissild võimaldab randumist ka Võrtsjärvel liiklevatele väikelaevadele ning loob veetee ühenduse Pikasilla puhkealaga, mis on oluliseks lisaväärtuseks mõlemale puhkealale. Rajatud randumissild koosneb ujuvast paadisillast ja ühe otsaga kaldale kinnitatud käigusillast ning on kogumahus 17 m pikkune.