Suislepa asundust läbib Õhne jõgi. Saades alguse Veisjärvest lookleb jõgi ka kuue kilomeetri ulatuses lätimaal ja läbib Tõrva linna. 94 kilomeetri pikkune jõgi on pikim Võrtsjärve suubuvatest jõgedest. Suislepa asundusest Võrtsjärveni on jõge mööda veel umbes seitse kilomeetrit.
Kuni mõisa juures asuva sillani on Õhne praegugi laevatatav, sealt sisemaa poole on jõesäng aga paljudes kohtades kinni kasvanud.

Igal aastal korraldatakse Suislepas traditsiooniks saanud Suislepa Paadipäevi.