Võrtsjärve lõunatipus Põdrala vallas asuv Pikasilla puhkeala on hästi ligipääsetav ning strateegiliselt hea asupaigaga veetee ääres (Väike-Emajõe suudmes) ning juba suhteliselt laialt tuntust kogunud spordiürituste ja erinevate avalike ürituste toimumiskohana. Alal on praegu juba olemas erinevad spordirajatised – kergejõustiku staadion, korvpallilauad, võrkpalliplats, kaugushüppekast, ning vabaõhulava koos pealtvaatajate pinkide ning külalisi teenindavate kahe puidust müügikioskiga.
Seoses Võrtsjärve Väravate esimese arendusetapiga alustati puhkealal teenindushoone ning randumissildade ehitustöid, mis võimaldavad puhkeala ühendamist veetee võrgustikku ning järve tutvustava infokeskuse rajamist puhkelale.

Teise arendusetapi käigus korrastati puhkealal juurdepääsutee, jalgrajad ning parkla (sh. paigaldatakse jalgrattahoidla), samuti staadioni ringrada, võimaldamaks seeläbi puhkeala mugavama kasutatavuse ja atraktiivsuse külastajatele. Lisaks rajati puhkeala telkimisala juurde olmehoone ning nii olmehoonet, kui infokeskust teenindav puurkaev. Seeläbi on tagatud