Võrtsjärve piirkonnal on äärmiselt suur potentsiaal atraktiivseks turismipiirkonnaks kujunemisel, mis tooks kaasa piirkonna edasise majandusliku arengu. Võrtsjärve arengukava on peamise turismisektori arendamise võimalusena välja toonud nn. “Võrtsjärve Väravate” loomise erinevatesse järveäärsetesse punktidesse. “Võrtsjärve Väravateks” nimetatakse Võrtsjärve eri osadesse rajatavaid info- ja külastuskeskuseid, mis toimivad piirkonna tõmbekeskustena teistest piirkondadest tulijaile ning piirkonna siseselt turismivõrgustikuna, mis koostöös pakuvad külastajatele võimalikult kvaliteetseid ja mitmekülgseid turismiteenuseid.

Võrtsjärve piirkonnas matkajatele ja puhkajatele teadmiseks, et Võrtsjärve piirkonnas elab harilik rästik.

Euroopa Liidu struktuurifondide, RAK meetme 4.6.2. toel käivitus 2005ndal aastal projekt, mis võimaldas esmaste vajalike arendustööde elluviimise”Võrtsjärve Väravate” rajamiseks. Nendeks on Võrtsjärve Järvemuuseum Vehendis, Valma küla Võrtsjärve loodeosas kaluritoa ja infopunktiga, Pikasilla ja Vooremäe puhkealad järve lõunatipus, Poldri puhkeala Tarvastu vallas ning Jõesuu puhkeala Emajõe suudmes. Lisaks on Rannu vallavalitsuse algatusel sama meetme toel läbi viidud Trepimäe puhkekeskuse rajamise projekt. 2008nda aasta sügisel käivitus struktuurifondide toel jätkuprojekt – Võrtsjärve Väravate väljaaarendamise II etapp. Projekti raames kestsid 2010 aasta maikuuni ehitustegevused erinevates Võrtsjärve Väravates.

2009ndal aastal valmisid Euroopa Liidu toel Võrtsjärve külastuskeskus Rannu-Jõesuus, mis on ühtlasi Võrtsjärve Sihtasutuse peakontoriks, Valma kalurituba, Tarvastu puhkeala vaatetorn, Valguta poldri juurdepääsutee ja puhkekoht, Lossimäe juurdepääsutee ning Lossimäe varemete konserveerimine.  Lisaks on viidastatud Võrtsjärve ümbruse rattarada ning paigaldatud infotahvlid erinevatesse väravatesse.

Valminud on juurdepääsutee Tarvastu puhkealale, valminud    on  samuti  Vooremäe randumissild ja lõpetatud juurdepääsutee ning istumiskohtade ja WC-de paigaldamine Lossimäele.

Projekti nimi: Võrtsjärve Väravate väljaarendamine – II etapp

Projekti kestvus: juuli 2008 – juuni 2010

Projekti toetas: Euroopa Regionaalarengu Programm