Maitse Võrtsjärve! (2-päevane, toodet pakutakse talvehooajal, kuupäevad sõltuvad ilmastikuoludest)

KIRJELDUS: Grupp (optimaalne suurus 10-15 inimest) saabub Valma külla, kus neid võtab vastu MTÜ Kaleselts esindaja Marko Vaher. Valma kalurite eestvõttel tutvustatakse endisaegseid kaluritraditsioone, käiakse järvel jääalust kalapüüki tegemas. Lõunasöögi käigus saab maitsta Võrtsjärve kalurite valmistatud kohalikku kala.

Võrtsjärv on olnud kalarikas veekogu läbi sajandite. Tänapäeva Võrtsjärvest ja tema sissevooludest on püütud 36 kalaliiki.  Peamisteks töönduskaladeks on koha, angerjas, latikas ja haug. Palju on ahvenat ja särge, pidevad asukad on rääbis, peipsi tint, säinas. Viie- ja kuuekümnendail aastail oli Võrtsjärvel kiisajärve kurvavõitu kuulsus, sest valdava osa kalasaagist andis väheväärtuslik prügikala. Tänu limnoloogiajaama teadurite ettepanekute (traalpüügi lõpetamine, kalakaitse tõhustamine, angerjamaimude regulaarne sissetoomine) rakendamisele on nüüd püügis ülekaalus suured ja hinnalised kalad.
Võrtsjärve keskmine kalasaak on üle 400 tonni aastas, sellest 60-70% moodustab hea toidukala.
Angerja üliväikest looduslikku populatsiooni Võrtsjärves on alates 1956. a. üsna pidevalt täiendatud, lastes igal aastal järve tillukesi klaasangerjaid.

Peale lõunasööki võtab grupi üle OÜ 360 kraadi mänguinstruktor, kes viib läbi matkamängu piirkonna kaluritraditsioonide ja loodusväärtuste tutvustamiseks. Peale matkamängu sõidetakse Valmas asuvasse Järveveere Puhkekeskusesse, kus süüakse õhtust ja jäädakse ööbima, soovijad saavad ka saunas käia. Õhtuseks tegevuseks pakume võimalust vaadata Arne Aderi slaidiprogramme või tellida kuulamiseks Anu Tauli kontsert.

Teisel päeval süüakse hommikust Järveveere Puhkekeskuses, kust liigutakse edasi tõukekelgumatkale. Tõukekelgumatka  koos piknikuga looduses viib läbi Imre Arro Väikse-Viselä Osaühingust. Mõnus looduselamus ja aktiivne osasaamine piirkonna võludest on kõigile osalejaile garanteeritud.

Pealelõunaseks ja ühtlasi kokkuvõtvaks tegevuseks pakume Valma kaluritoa külastamist, kus saab väikse ülevaate Võrtsjärvel kasutusel olnud püügivahenditest ja rannakalurite elust ning kunstnik Antu Ott tutvustab ainulaadseid kalanahast käsitöötooteid ning külastajail on võimalus ise endale suveniir kaasa meisterdada või osta.

PAKKUJAD: MTÜ Kaleselts, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, Järveveere Puhkekeskus, OÜ 360 kraadi, FIE Antu Ott, OÜ Väikse-Viselä, OÜ Loodusemees, OÜ Anutar