Jäine Võrtsjärv! (2-päevane, toodet pakutakse talvehooajal, detsember – märts, NB! jääalune püük sõltub jääoludest)

KIRJELDUS:
Esimene päev: Grupp (max 6 inimest) saabub Valmasse, kus kaluritoas võtavad neid vastu MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kaluritest liikmed. Kalurite eestvõttel tutvustatakse endisaegseid kaluritraditsioone ja püügivahendeid ning käiakse järvel jääalust kalapüüki tegemas. Lõunasöök kaluritoas – Võrtsjärve kalurite valmistatud kalaroad.

Võrtsjärv on olnud kalarikas veekogu läbi sajandite. Tänapäeva Võrtsjärvest ja tema sissevooludest on püütud 36 kalaliiki. Peamisteks töönduskaladeks on koha, angerjas, latikas ja haug. Palju on ahvenat ja särge, pidevad asukad on rääbis, peipsi tint, säinas. Viie- ja kuuekümnendail aastail oli Võrtsjärvel kiisajärve kurvavõitu kuulsus, sest valdava osa kalasaagist andis väheväärtuslik prügikala. Tänu limnoloogiajaama teadurite ettepanekute (traalpüügi lõpetamine, kalakaitse tõhustamine, angerjamaimude regulaarne sissetoomine) rakendamisele on nüüd püügis ülekaalus suured ja hinnalised kalad. Võrtsjärve keskmine kalasaak on üle 400 tonni aastas, sellest 60-70% moodustab hea toidukala. Angerja üliväikest looduslikku populatsiooni Võrtsjärves on alates 1956. a. üsna pidevalt täiendatud, lastes igal aastal järve tillukesi klaasangerjaid.

Peale lõunasööki sõidetakse Võrtsjärve külastuskeskusesse Jõesuus, kus võtab grupi üle OÜ 360 kraadi mänguinstruktor, kes viib läbi matkamängu piirkonna kaluritraditsioonide ja loodusväärtuste tutvustamiseks. Peale matkamängu sõidetakse Jõesuust 3 km kaugusel asuvasse Kiviranna puhkemajja, kus süüakse õhtust ja jäädakse ööbima, soovijad saavad ka saunas käia. Õhtuseks tegevuseks pakume võimalust vaadata Võrtsjärve slaidiprogramme.

Teisel päeval süüakse hommikust Kiviranna puhkemajas, kust liigutakse edasi räätsamatkale Rakke rabasse. Räätsamatka koos piknikuga looduses viib läbi OÜ 360 kraadi instruktor. Mõnus looduselamus ja aktiivne osasaamine piirkonna võludest on kõigile osalejaile garanteeritud.
Pealelõunaseks ja ühtlasi kokkuvõtvaks tegevuseks pakume Võrtsjärve külastuskeskuses kunstnik Antu Ott`i ainulaadsete kalanahast käsitöötoodete tutvustamist ning külastajail on võimalus ise endale suveniir kaasa meisterdada või osta.
Ärasõit

PAKKUJAD: Võrtsjärve SA, Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ, Kiviranna OÜ, OÜ 360 kraadi, FIE Antu Ott
PAKETI HIND 6-le: 900 EUR
Sh 1 ööd majutust koos sauna ja h/s-ga: 260 EUR

Jääalune kalapüük: 120 EUR (sisaldab skuutritega transporti järvele, jääaluse püügi juhendamist)
Lõunasöök kaluritoas: 72 EUR
Matkamäng: 160 EUR
Õhtusöök I päeval: 72 EUR
Räätsamatk: 184 EUR (sisaldab piknikku, räätsade laenutust, giiditasu)
Kalanaha töötuba 1,5 h: 32 EUR

Kontakt: Jaanika Kaljuvee
Kiviranna OÜ: jaanika@vortsjarv.ee
www.kiviranna.ee
Tel: +372 5298 561