TAMME PALJANDI MATKARADA

Asukoht: Rannu vallas, Tartumaal. Regio atlas lk 83 D3
Parkimisvõimalused: Raja alguses oleva tee äärde mahub 3 autot
Varustatus: Rajal asub 1 suur infotahvel. Raja läbimiseks kulub keskmiselt 1h.
Vaatamisväärsused: Liivakivipaljand, Võrtsjärve äärne elustik, Võrtsjärv
Piirangud: Tulenevalt kaitstava looduse üksikobjektide kaitse eeskirjast on vaja selle matkaraja külastajal arvestada teatud piirangutega.

Telkimine, lõkke tegemine ja rahvarohkete ürituste korraldamine on üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis lubatud ainult kohtades, mille valitseja on selleks ette valmistanud ja tähistanud, eramaal omaniku loal.